Wij zijn Wilre   Wij zijn Wilre

Wilre zet zich in voor maatschappelijke en milieuvriendelijke investerings- en ontwikkelingsinitiatieven. Haar doelstelling is om met investeringen zorg te dragen voor een meer sociale en duurzame samenleving.

Wilre dankt haar bestaan aan een congregatie van zusters, die zich jaren hebben ingezet voor de maatschappij. Wilre heeft oog voor de noden in de maatschappij en voor sociaal zwakkeren. Daarbij heeft zij aandacht voor de knelpunten in de samenleving en heeft zij een sterk geloof in de kracht van een participatiemaatschappij.

Door selectief te investeren in en het ontwikkelen van kleinschalige projecten waar zorg, beschermd wonen en het bieden van onderdak aan individuen of groepen centraal staat, realiseert Wilre haar doelstelling.

Investeren in en het ontwikkelen van kleinschalige onroerendgoedprojecten, waarbij de natuur en sociale cohesie voor ons de voornaamste drijfveren vormen. Projecten met een maatschappelijke functie dan wel projecten waarbij bewoners en gebruikers worden gestimuleerd de verbinding met elkaar op te zoeken. Wij stellen ons tot doel om altijd zo energieneutraal mogelijk te bouwen en het milieu zo min mogelijk te belasten.

© Copyright - Wilre Website design & creation by Studio Pitz